LINK

TIJDSCHRIFT VOOR LINKS-LIBERALISME

LINK nulnummer – januari 2005

link_jan2005
Met het nulnummer wil LINK een band leggen tussen de politieke wereld voor dagelijkse bekommernissen en de eerder academische wereld die van op een afstand zaken in ogenschouw neemt. We willen tijdschrift zijn dat een forum biedt voor gedurfde en onderbouwde kritische stellingen.

In het edito reflecteert Hugo Schiltz over technologische vooruitgang en zijn bewondering voor het menselijk vernuft. Niettemin koppelt hij aan deze ontwikkelingen ook enkel kritische reflecties. Allereerst geeft hij aan dat politiek en media onvoldoende tijd hebben om die vooruitgang op een volwaardige manier te toetsen. Hun handelen blijft daarom beperkt tot een oppervlakkige reflex. Ook staat Schiltz stil bij de natuurlijke band van de Vlaamse beweging en het links-liberalisme. De politieke strijd moet volgens hem gevoerd worden voor het behoud van de menselijke waardigheid in evenwicht tussen vrijheid en gelijkheid, los van de dictatuur van het dagelijks nieuws en los van de demagogische simplismen.

In het interview met Jan Terlouw, de grondlegger van D?66, zijn de gelijkenissen met Schiltz opvallend. Terlouw spreekt van een grote wisselwerking tussen het wettelijk systeem en het geweten van de mens. De wet volgt voort uit ons geweten, maar de wet helpt ons ook om het geweten verder te ontwikkelen. Hij stelt dat het een recht is plichten te hebben. Links-liberale thema?s concretiseert hij door middel van onderwijsvernieuwing en kenniseconomie.

Het links-liberalisme wordt verder ontrafeld door Michaël Wagemans. Hij toont aan hoe links en liberaal elkaar versterken. Links, opgevat als een streven naar gelijkheid van kansen, en liberaal, opgevat als een streven naar positieve en negatieve vrijheid, zijn niet contradictoir. Meer nog ze vullen elkaar aan. Wagemans geeft tevens overtuigend aan dat links-liberalisme geen ideologische eendagsvlieg is. Vanaf het einde van de 19e eeuw tot vandaag en van Keynes tot Hobhouse wordt onomstotelijk bewezen dat het links-liberalisme zijn plaats in het Europese ideologische Panthenon verdient.

Madereel en Walgraeve geven een visie op de evolutie van volksunie naar Spirit. De Volksunie koos altijd voor ?meer Vlaanderen? uit bezorgdheid voor een ?beter Vlaanderen?. Het was niet de overheveling van bevoegdheden dat van het allergrootste belang was, wel de invulling van deze bevoegdheden. Spirit heeft zich volgens Madereel en Walgraeve uitdrukkelijk op de historische lijn van de Volksunie geplaatst. Niet enkel door de federalistische houding over te nemen, maar ook door de nadruk te leggen op dezelfde thema’s van gelijke kansen, pluralisme, ecologie, … .

Voorts worden er in het nummer twee degelijke inhoudelijke bijdrages naar voor geschoven. Bernard Mazijn heeft het over Duurzame Ontwikkeling. Op basis van het Brundtlandrapport geeft hij een verduidelijking van de term duurzaam. Ook toetst hij duurzame ontwikkeling aan de drie basisbegrippen van Spirit, namelijk vrijheid, gelijke kansen en verantwoordelijkheid.

Frank Ingelaere schrijft over het kaderverdrag ter bescherming van nationale minderheden. Dit minderhedenverdrag duikt immers regelmatig op in communautaire discussies. Franstalige partijen ijveren voor de ratificatie van het verdrag door België, terwijl de Vlaamse partijen hier eerder negatief tegenover staan. De bijdrage gaat dieper in op de achtergronden van dit verdrag en bekijkt de mogelijke toepassingen voor ons land.

Het nummer eindigt met 3 besprekingen van respectievelijk een theaterstuk “Rijstpap, tulpen en Jihad”, een boek “How Wall Street created a nation: het Panamaschandaal” en een rapport “World economic and Social Survey 2004”.

JANUARI 2005
inhoud
3 Voorwoord door Geert Lambert
4 Edito door Hugo Schiltz
6 LINKS-LIBERALISME:
– ‘De wet houdt ons overeind’, interview met Jan Terlouw door Thomas Leys
11- ‘Het links-liberalisme ontrafeld’, door Michael Wagemans
18Cartoon
19 ‘Van Volksunie naar spirit, een natuurlijke (r)evolutie ?’, door Els Madereel en Stefan Walgraeve
25 ‘Duurzame ontwikkeling, wat is dat nu ?’, door Bernard Mazijn
31 ‘Over het kaderverdrag ter bescherming van nationale minderheden’, door Frank Ingelaere
36 Bespreking theaterstuk ‘Rijstpap, tulpen en jihad’ door Koen T‘Sijen
37 Bespreking boek ‘How Wall Street created a nation : J.P. Morgan, Teddy Roosevelt and the Panama Canal’
van Ovidio Diaz Espino door Joris Vandenbroucke
38 Bespreking VN ‘World Economic and Social Survey 2004’ over internationale migratie door Sofie Delvaux
39 Colofon

Advertenties

No comments yet»

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: