LINK

TIJDSCHRIFT VOOR LINKS-LIBERALISME

LINK 1 – juni 2005

link_juni2005
In het Edito heeft professor Patrick Stouthuysen het over “De kazakdraaierij van spirit”. De oorsprong van deze zware woorden zijn te vinden bij het referendum over de Europese Grondwet. Spirit maakte immers niet zo’n beste beurt toen het zijn eigen voorstel afviel. Stouthuysen geeft vervolgens aan hoe het zover is kunnen komen, maar bovenal waarom Geert Lambert toch geen kazakkendraaier blijkt te zijn.

In het interview met Dirk Verhofstadt (= broer van) wordt het individualisme als basis voor het liberalisme naar voor geschoven. Verhofstadt beschrijft het individualisme als een emancipatorische bevrijdingsbeweging dat onder meer tot de ontvoogding van vrouwen en de opstanding van de burgerrechtenbewegingen heeft geleid. Liberalisme is volgens Verhofstadt een progressieve, en dus geen linkse of rechtse, beweging. Liberalisme is volgens hem ook de waarborg voor een meer welvarende 3e wereld. Nu heb je immers protectionistische blokken die het door middel van importheffingen de ontwikkeling van de wereldeconomie tegen gaan.

In het artikel over interactieve televisie beschrijft Dejonghe de hype in 1995 van het digitale tijdperk. Niettemin nestelde het digitale zich in al zijn facetten steeds dieper in onze maatschappij. Het interactief werken is via de ponskaarten, het klavier en de muis steeds overtuigender aanwezig. De uitdaging ligt in de digitale kloof. Want als je het digitale promoot moet je wel die 33% van mensen zonder internet digitaliseren. Erik Dejonghe stelt dan ook terecht dat technologie in dienst moet staan van de maatschappij en niet andersom.

Begrippen als multiculturaliteit, multiculturalisme, interculturaliteit en burgerschap moeten eerst wat verduidelijkt worden vooraleer een ernstig gesprek mogelijk is. In het artikel “Gemengde scholen en de opvoeding tot burgerschap” houdt professor Pinxten een pleidooi voor een onderwijs dat is gebaseerd op diversiteit en jongeren van iedere cultuur kansen geeft zich te vormen tot volwaardige burgers in een veelkleurige samenleving.

Zoals reeds aangetoond in het vorige nummer wil LINK zich ook in institutionele aangelegenheden verdiepen. In een artikel van Professor Deschouwer over het statuut van Brussel en een bijdrage van professor Uyttendale over Brussel als omgekeerde spiegel van België wordt de complexe structuur nog eens uit de doeken gedaan. Ook staan Deschouwer en Uyttendale stil bij het samenwonen van die verschillende gemeenschappen en hoe ze wel of niet kunnen samen leven.

De tekst van de journalist Rolf Falter handelt over de vraag of België 2010 haalt. Op basis van drie lagen van een ui geeft hij een haarfijne analyse van de onstaansgeschiedenis van het Vlaams Belang. 25 jaar geleden bestond de eerste laag de harde kern van de Volksunie, Antwerpenaren en enkelen die in WO II aan de verkeerde kant stonden. De tweede laag is die van socialistische kiezers en de derde laag is die van gegoede en oudere burgers die zich niet meer veilig voelen. In een tweede deel spreekt hij over de 4 mogelijke toekomstscenario’s van België, gaande van de niets doen tot een diepgaande staatshervorming. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de “regent van België” Elio Di Rupo.

Het internationale in dit nummer wordt door drie artikels belichaamt. Twee van de drie bijdrages handelen over het Non proliferatiebeleid. Diels en T’Sijen geven een historische analyse van het nucleaire beleid en zien het ontwapeningsvraagstuk als een prisoner’s dilemma. Ook beschrijven ze de rol van België via de EU en de NAVO in dit verhaal. De auteurs van het NGO-netwerk schetsen in hun artikel het precaire evenwicht tussen de landen met en de landen zonder nucleaire wapens.

Tot slot wordt er ook nog stilgestaan bij het referendum over de Europese Grondwet in Spanje. De boek- en rapportbesprekingen handelen respectievelijk over wijkontwikkeling en wijkvernieuwing, MIRA-T 2004 en de Ruimtelijke economie van de Belgische steden.

JUNI 2005
inhoud

3 Voorwoord door Herman Lauwers
4 Column door Patrick Stouthuysen
6 Interview met Dirk Verhofstadt door Thomas Leys
10 Interactieve digitale televisie : het gaat om meer dan beeldjes alleen, door Erik Dejonghe
16 Gemengde scholen en opvoeding tot burgerschap, door Hendrik Pinxten
21 Het statuut van Brussel ? Zwijg erover… , door Kris Deschouwer
25 Reactie artikel Deschouwer, door Marc Uyttendaele
27 Haalt België 2010?, door Rolf Falter
33 Naar een realistisch non-proliferatiebeleid, door Hans Diels en Koen T’Sijen
37 De toekomst van het Non-Proliferatieverdrag : het einde van nucleaire apartheid?, door Arnaud Ghys, Henri
Firket en Pol D’Huyvetter
40 Nabeschouwing bij het referendum over de Europese Grondwet in Spanje, door Gorka Knörr
44 Wijkontwikkeling op eigen kracht, door Ans Rossy
45 MIRA-T 2004. Milieu en natuurrapport Vlaanderen : thema’s, door Sofie Cleeren
46 Ruimtelijke economie van de Belgische steden : determinatie, inzet en vooruitzichten, door Helmer Rooze
47 Colofon

Advertenties

No comments yet»

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: