LINK

TIJDSCHRIFT VOOR LINKS-LIBERALISME

Archief voor september, 2007

LINK 9 – september 2007

link_2007_09_cover
Je houdt het haast niet voor mogelijk, maar ongewild vormt het thema emancipatie de rode draad van dit nummer van LINK. Leven we dan in een samenleving met zoveel onderdrukking? Of moeten we concluderen dat er nog veel werk aan de winkel is?

Er zijn inderdaad nog veel groepen in onze samenleving die emancipatorische stappen willen zetten, en die daar vaak stevige drempels bij ondervinden. Laat ons duidelijk zijn, vandaag is emancipatie niet iets dat vanzelfsprekend is voor iedereen. Blijkbaar zijn we onderweg heel wat mensen vergeten of voorbij gelopen. Meer zelfs, er zijn nog heel wat bevolkingsgroepen die betutteld, gestuurd of geleid worden door de woestijn. Of is dat nu net een prachtig kenmerk van de postmoderne emancipatie, nl. waar iedereen maximaal gebruik wil maken van de mogelijkheden die de samenleving biedt? Die beweging gaat krachtig door, op vele terreinen en voor vele groepen en personen. Ze is vaak het gevolg van empowerment van vele groepen uit het middenveld of de civiele samenleving, als u liever deze modieuze term verkiest. Mensen zijn of worden mondiger, organiseren zichzelf en kloppen of bonken soms op de deuren van machthebbers. Besturen ondervinden dat, als ze hun burgers volwaardig betrekken, ze een kwaliteitsvoller en meer gedragen beleid realiseren. En dus wordt gezocht naar nieuwe vormen van overleg, van luisteren naar elkaar, van interactie tussen overheden en burgers.

Maar een en ander botst tegen grenzen. Vandaag is de zorg voor personen met een handicap nog steeds vooral betuttelend. Alsof het kinderen zijn of minderwaardige mensen. Zij ijveren voor hun eigen autonomie. Hoelang zal het nog duren vooraleer dat gerealiseerd is? We besteden ook aandacht aan onderzoek naar de loopbanen van mannen en vrouwen in een specifieke sector, nl. de micro-optica. Deze loopbanen zijn verschillend. Ligt het aan het feit dat vrouwen niet de nodige ambitie bezitten of andere interesses hebben?

Michel Rocard stelt dat de ontwikkelingen in de Arabische regio moeten begeleid worden met eerbiediging van de wil van de volkeren en inachtneming van de culturele, historische en politieke verschillen. Om legitiem te zijn, moeten de veranderingen door de volkeren goedgekeurd en gedragen worden. Zouden we dat niet langzaam aan als ‘normaal’ kunnen beschouwen? Het artikel over de groeiende Schotse autonomie is daar eigenlijk een perfecte illustratie van. Schotland vindt zichzelf terug, in die mate dat velen dromen van een referendum over de onafhankelijkheid. Maar zover is het niet, eerst wil de regering haar kwaliteiten tonen in het grotere kader van het Verenigd Koninkrijk. Als dat geen bewijs van emancipatie is. Lees de rest van dit artikel »

Advertenties