LINK

TIJDSCHRIFT VOOR LINKS-LIBERALISME

Archief voor december, 2007

LINK 10 – december 2007

link_2007_12_cover1
Voor u ligt een dubbelnummer van LINK, dat de derde jaargang afsluit. Dit geeft ons de mogelijkheid enkele onderwerpen wat uitgebreider te bekijken.

De verkiezingen zijn ondertussen al 6 maanden geleden maar bij het schrijven van dit voorwoord zijn een duurzame regering en een staatshervorming, nog niet voor morgen. De wereld draait door, alsof er niets aan de hand is. Schijn bedriegt natuurlijk. De milieu- en sociaal-economische uitdagingen moeten niet meer worden voorgesteld. Rapporten en analyses hebben we ondertussen wel genoeg. In dit nummer van LINK worden heel wat denksporen aangeboden om tot oplossingen te komen.

Geert Lambert stelt voor om werk te maken van de invulling van art. 35 G.W. zodat België evolueert naar een Vlaams-Waalse confederatie.

Professor Marc De Vos licht toe hoe we onze arbeidsmarkt moeten aanpassen. Het wordt dringend tijd dat we de omslag maken van baanzekerheid naar werkzekerheid. Scandinavië is voor vele landen op sociaal-economisch vlak een voorbeeld. Alexander Naessens beschrijft het Deense systeem van kinderopvang dat er in geslaagd is 71% van de vrouwen voltijds te laten werken. De Universiteit Hasselt werkt samen met bedrijven om een leeftijdsbewust personeelsbeleid op te zetten en verder uit te bouwen. We hebben immers iedereen nodig om ons welvaartssysteem in tact te houden. Nils Duquet beschrijft echter de moeilijke onderwijspositie van allochtonen, wat natuurlijk een weerslag heeft op de arbeidsmarkt.

De greep en invloed van onze politici op het dagelijkse leven is beperkt. Er is de groeiende macht van het (mondiale) bedrijfsleven maar ook de politieke besluitvorming verschuift naar andere en/of hogere niveau’s. Cijfers variëren van 16% tot 88 % (naargelang het beleidsdomein dus) wanneer we het hebben over de invloed van het Europees beleid op ons nationaal beleid. In dit nummer hebben we dan ook weer ruim aandacht voor de wereld rondom ons. We kijken naar de devolutie van Wales en zien dat de Europese wapenwetgeving verstrengd werd. We kijken ook naar de relatie tussen Europese regio’s die streven naar meer fiscale autonomie en de Europese concurrentieregels. Frank Ingelaere schetst een boeiende achtergrond van Rusland, waar democratie langzamerhand terug een schaars goed wordt. Ernst Guelcher beschrijft de sluipende besluitvorming binnen de NAVO over de bouw van het Amerikaanse rakettenschild in Europa. De klimaatuitdaging vereist per definitie internationale oplossingen en we hebben bijdragen over windenergie in Navarra en de dubbele relatie tussen zeevervoer en haar klimaatimpact.

Nog meer uitdagingen? Ja, Ignace Glorieux kijkt waarom we het allemaal ‘druk druk druk’ hebben en duidt op de nood aan een tijdsbeleid. Circussen staan al decennia lang voor de uitdaging om te overleven. Hier wordt het geactualiseerd circusbeleid voorgesteld van minister Anciaux. Tenslotte beschrijft Günter Klüttgens hoe de Duitstalige gemeenschap de moeilijke regeringsvorming beleeft.

Is er in dit alles nog plaats voor een links-liberale partij? In vorige edities van LINK was duidelijk van wel. In dit nummer worden de reacties voorgesteld van de leden van spirit, na de desastreuze verkiezingsuitslag van juni.
Lees de rest van dit artikel »

Advertenties