LINK

TIJDSCHRIFT VOOR LINKS-LIBERALISME

Archief voor juli, 2008

LINK 12 – juli 2008

Vorige zomer waren de Olympische Spelen in Peking niet van ons televisiescherm te branden. De perikelen rond de doortocht van de Olympische vlam toonden aan dat de Spelen niet enkel een PR-oefening voor China waren, maar tevens een aanknopingspunt voor protest en reflectie over het peil van de mensen- en minderheidsrechten aldaar. In haar artikel ter zake gaat Inge Hermans nader in op de kwestie Tibet en op het ethische aspect van onze handelsrelaties met China.

De moeilijke balans tussen commercie en ethiek blijkt ook uit de bijdrage van Jan Roegiers over zijn voorstel van nieuw wapendecreet dat een grotere transparantie van de Vlaamse wapenuitvoer en -invoer nastreeft.

Ook de recente dip in de Belgisch-Congolese betrekkingen heeft raakvlakken met China. Ana Maria Gomes toont aan dat door Pekings investeringen en financiële steun sommige Afrikaanse regimes aan de macht kunnen blijven en voorwaarden inzake democratie en mensenrechtenbescherming naast zich neer kunnen leggen.

De hogere prijzen van de producten in ons winkelkarretje zijn evenmin vreemd aan de snelle economische ontwikkeling van China en andere opkomende landen, die door hun grote vraag bijdragen tot de versmelting van de voedsel- en energiemarkten. Inès Trépant ontrafelt voor ons de mechanismen achter de huidige wereldwijde prijsstijgingen, terwijl Jan Vercamst het ACLVB-voorstel voor een leefindex, dat meer gewicht geeft aan de basisbehoeften en dus meer garanties biedt voor de laagste inkomens, uitlegt. De door de VlaamsProgressieven voorgestelde rechtvaardigheidsindex deelt dezelfde doelstelling.

Herman Lauwers duidt de theoretische positionering van het links-liberalisme, terwijl links-liberalisme in de beleidspraktijk aan bod komt in de bijdrage van Hubert Krieger over de combinatie werk-privéleven, die aanleunt bij de voorstellen inzake een gezond evenwicht tussen het beroepsleven, de verschillende samenlevingsvormen en het persoonlijk welzijn die Spirit/SLP op maat van de ‘graagwerkende Vlaming’ heeft uitgewerkt op de congressen over ‘Maatwerk aan de winkel’ (2005) en ‘Familiale Omstandigheden’ (2006).

De boekbesprekingen handelen over de noodzakelijke, dringende beleidsomslag om de klimaatverandering en haar gevolgen binnen de perken te houden en over de concepten verschil, gelijkheid en gelijke kansen.

Lees de rest van dit artikel »

Advertenties