LINK

TIJDSCHRIFT VOOR LINKS-LIBERALISME

LINK 15 – december 2008

link_2008_12_cover

De kredietcrisis, die besproken wordt in het eerste artikel van dit eindejaarsnummer van LINK, heeft inmiddels de reële economie aangetast en een recessie ingeluid. De federale regering mist evenwel de middelen en de samenhang om deze crisis te lijf te gaan. Een fundamentele staatshervorming in de zin van een herziening van het financieringsstelsel met een grotere responsabilisering van de deelstaten, bij wie het zwaartepunt van de bevoegdheden binnen de federatie zou komen te liggen, en een vereenvoudiging van de structuren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zit er vóór de verkiezingen van juni 2009 echter niet meer in.

Frans-Jos Verdoodt presenteert ons de visie van de Gravensteengroep voor een dergelijke staatshervorming , terwijl Peter De Graeve de communautaire strijd uitlegt als een politiek gevecht om de interpretatie van wat voorrang heeft in een democratie, de vrijheid waarop de Franstaligen zich beroepen of de gelijkheid die de Vlamingen nastreven. Hij geeft hiermee aan dat het communautaire geen schijnprobleem is, maar het hart van de democratie raakt. Van belang daarbij is ook de betrokkenheid van de burger. Vandaar dat dit nummer tevens twee artikels over participatieve democratie en een bijdrage over het belang van cultuur in de lokale ontwikkeling telt.

Voorts laat Geert Lambert, die parlementair waarnemer was bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen, zijn gedachten gaan over de stand van de democratie in de VSA en herinnert de Friese bestuurskundige Piet Hemminga ons er aan dat België niet het enige land is dat moet omgaan met twee- of meertaligheid. Dit is zelfs het geval bij onze noorderburen.

De column van Herman Lauwers handelt over de breuk binnen VlaamsProgressieven over de te volgen strategie: het varen van een zelfstandige koers als links-liberale partij of meewerken aan progressieve frontvorming in een overwegend rechts Vlaanderen. Inhoudelijk lopen beide projecten grotendeels gelijk: een Vlaanderen dat weet om te gaan met zijn diversiteit en zijn venster op de wereld openhoudt; een maximale levensbeschouwelijke en intellectuele vrijheid die samengaat met gemeenschaps- en burgerzin; meer rechtvaardigheidsstreven en maatschappelijke bewogenheid; een duurzame economie. Dit zijn ook de invalshoeken en thema’s waarop LINK zich toelegde. De redactie zal dan ook moeten nagaan of er voor dit tijdschrift een rol is weggelegd als platform voor reflectie en discussie binnen de links-liberale diaspora in Vlaanderen.

LINK – december 2008
3 Voorwoord – Frank Ingelaere
4 Voorstellen voor eenvoudige regelgeving voor de financiële sector – Eric De Keuleneer
8 Hoop op verandering – Geert Lambert
12 Staat van ontbinding – Peter De Graeve
17 In de schaduw van het Gravensteen – Frans-Jos Verdoodt
22 Burgerparticipatie en decentralisatie – Dieter Van de Putte
28 Burgers die meebesturen. Illusie? Droom? – Bart Caron
34 Agenda 21 voor cultuur – Jordi Pascual
38 De positie van het Fries in het Nederlandse taalbeleid – Piet Hemminga
50 Boekbespreking ‘De monarchie en het einde van België’ – Lionel Vandenberghe
54 Boekbespreking ‘Populisme’ – Frank Ingelaere
56 Quod Non – Herman Lauwers
59 Colofon

Advertenties

No comments yet»

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: